Tolkun projektit


Tolkun projektit ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöt painottuvat laaja-alaisesti eri ammattialoille. Jokaisessa Tolkun projektissa liikutaan sekä kokataan säännöllisesti. 

Projektityöt vaihtelevat tapahtumatuotannoista, esityksiin aina päiväkodeista palvelutaloihin ja erilaisista hyvänmielentempauksista. Projektimme tuottavat hyvää mieltä nuorille, mutta ne tuovat iloa myös muille!

Tolkun projektit ovat suljettuja projektiryhmiä ja kestoltaan kolmen kuukauden mittaisia. Projektiryhmät kokoontuvat maanantaista torstaihin klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Nuori voi itse hakeutua Tolkulle ottamalla yhteyttä ohjaajiin TAI nuori ohjautuu eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Jokaiseen Tolkun projektiin osallistutaan tutustumiskäynnin kautta.


LUOVA TOLKKU PROJEKTIHAKU PÄÄTTYNYT!

Seuraava projekti alkaa 12.4. (sisältö varmistuu myöhemmin.) Haku projektiin 8.3. alkaen.  
LUOVA TOLKKU

25.1.2021 - 25.4.2021, ma-to klo 9.00-14.00

Luova Tolkku on 3 kuukautta kestävä projekti missä nuoret pääsevät osallistumaan ison tapahtumatuotannon valmisteluihin visuaalisen ilmeen sekä somistuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa. Projektin aikana tutustutaan erilaisiin kädentaitoihin alan osaajan ohjauksessa sekä valmistetaan tapahtumaan visuaaliset elementit sekä tapahtumatilan somistus.  

Projektin tavoitteena on oppia kädentaitoja, löytää itsestä uusia puolia mukavan tekemisen äärellä sekä opetella samalla työelämätaitoja. Aikaisempaa harrastuneisuutta taidealoista ei vaadita. Projektiryhmään otetaan 8 nuorta. Luova Tolkku        projektia ohjaa taiteenalan ammattilainen ja yksilövalmennuksesta/muusta toiminnasta vastaavat Tolkkupajan työntekijät.


Nuoret osallistuvat projekteihin 4 päivää viikossa. Toimintapäivät ma-to klo 9.00-14.00.

LUOVA TOLKKUprojekti kokoontuu 3 kertaa viikossa Pohjan nuorisotalolla taidealanosaajan ohjauksessa. Torstaisin on Tolkun omaa toimintaa, jolloin mm. liikutaan, kokataan, tehdään hyvänmielentempauksia, vierailukäyntejä sekä vauhditetaan opintoja. 
2019 Tolkkupaja | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode