Tolkun projektit


Tolkun projektit ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöt painottuvat laaja-alaisesti eri ammattialoille. Jokaisessa Tolkun projektissa liikutaan sekä kokataan säännöllisesti. 

Projektityöt vaihtelevat tapahtumatuotannoista, esityksiin aina päiväkodeista palvelutaloihin ja erilaisista hyvänmielentempauksista. Projektimme tuottavat hyvää mieltä nuorille, mutta ne tuovat iloa myös muille!

Tolkun projektit ovat suljettuja projektiryhmiä ja kestoltaan kolmen kuukauden mittaisia. Projektiryhmät kokoontuvat maanantaista torstaihin klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Nuori voi itse hakeutua Tolkulle ottamalla yhteyttä ohjaajiin TAI nuori ohjautuu eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Jokaiseen Tolkun projektiin osallistutaan tutustumiskäynnin kautta.


HAKU TOLKUN SOUNDIIN SEKÄ TOLKKUMIXIIN PÄÄTTYNYT!


SEURAAVAT PROJEKTIT ALKAVAT 30.11.2020. SEURAA ILMOITTELUA PROJEKTIEN SISÄLLÖISTÄ SEKÄ HAKEMISESTA SYKSYN AIKANA.TOLKUN SOUNDI

24.8. - 15.11.2020, ma-to klo 9.00-14.00

Tolkun Soundi on musiikkipainotteinen 3kk kestävä projekti, jossa tutustutaan musiikin tekemiseen ja tuottamiseen käytännön tasolla. Tolkun Soundissa jokainen tekee oman musiikillisen teoksen, joka taltioidaan. Tolkun Soundi projekti on kokonaisuus, jonka suunnitteluun ryhmän nuoret myös osallistuvat. Ryhmään otetaan 5 nuorta, musiikillinen harrastuneisuus katsotaan eduksi mutta ei ole toimintaan osallistumisen edellytys. 

Tolkun Soundia ohjaa musiikkialan ammattilaiset, yksilövalmennuksesta/ muusta toiminnasta vastaavat Tolkkupajan työntekijät. Projektin tavoitteena on oppia musiikin tekemistä ja löytää voimavaroja arkeen mielekkään tekemisen kautta. Tolkun Soundi projektin aikana saat henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin.

TOLKKUMIX

24.8. - 15.11.2020, ma-to klo 9.00-14.00

3kk kestävällä TolkkuMix projektissa keskitytään omiin vahvuuksiin luovan ja mielekkään tekemisen parissa! Projektissa pääset osallistumaan erilaisiin taidesisältöihin ja myös niiden suunnitteluun, löydät itsestäsi uusia puolia mielekkään tekemisen äärellä ja opettelet työelämätaitoja. TolkkuMix taidesisältöjä ovat mm. luonto ja seikkailu, sanataide, draama ja vuorovaikutusosaaminen. Projektin tavoitteena on hankkia voimavaroja arkeen luovan ja toiminnallisen tekemisen kautta. 

TolkkuMix projektin aikana saat henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin.

Aikaisempaa harrastuneisuutta taidealoista ei vaadita. Projektiryhmään otetaan 8 nuorta. TolkkuMix projektia ohjaavat taiteenalan ammattilaiset ja yksilövalmennuksesta/muusta toiminnasta vastaavat Tolkkupajan työntekijät.


Nuoret osallistuvat projekteihin 4 päivää viikossa. Toimintapäivät ma-to klo 9.00-14.00.

TOLKKUMIX sekä TOLKKUN SOUNDI kokoontuvat  3 kertaa viikossa Pohjan nuorisotalolla taidealanosaajien ohjauksessa. Torstaisin on Tolkun omaa toimintaa, jolloin mm. liikutaan, kokataan, tehdään hyvänmielentempauksia, vierailukäyntejä sekä vauhditetaan opintoja. 
2019 Tolkkupaja | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode