Tolkun Projektit

Tolkun projektit ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöt painottuvat laaja-alaisesti eri ammattialoille. Jokaisessa Tolkun projektissa liikutaan sekä kokataan säännöllisesti. 

Projektityöt vaihtelevat tapahtumatuotannoista, esityksiin aina päiväkodeista palvelutaloihin ja erilaisista hyvänmielentempauksista. Projektimme tuottavat hyvää mieltä nuorille, mutta ne tuovat iloa myös muille!

Tolkun projektit ovat suljettuja projektiryhmiä ja kestoltaan kolmen kuukauden mittaisia. Projektiryhmät kokoontuvat maanantaista torstaihin klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Nuori voi itse hakeutua Tolkulle ottamalla yhteyttä ohjaajiin TAI nuori ohjautuu eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Jokaiseen Tolkun projektiin osallistutaan tutustumiskäynnin kautta.


PROJEKTIHAKU PÄÄTTYNYT!

Voit kuitenkin hakea varapaikalle. 

Valokuva-projekti

2.12.2019 - 15.3.2020

Tolkun Valokuva on valokuvaukseen painottuva projekti, jossa tutustutaan monipuolisesti luovaan valokuvailmaisuun. Myös nuoret itse pääsevät vaikuttamaan projektin sisältöihin. Projektin tavoitteena on oppia valokuvaustaitoja, löytää itsestä uusia puolia mukavan tekemisen äärellä sekä opetella samalla työelämätaitoja. Projektin aikana jokainen osallistuja kokoaa oman portfolion ja on mukana toteuttamassa valokuvanäyttelyä. Tolkun Valokuvaa ohjaa taiteenalan ammattilainen ja yksilövalmennuksesta/muusta toiminnasta vastaavat Tolkkupajan työntekijät. 

HUOM! Tolkkupajalla ei ole käytössä omia järjestelmäkameroita. Valokuvaus tapahtuu omalla kännykkäkameralla/järjestelmäkameralla tai taiteenalan ammattilaisen valitsemilla välineillä. 

Kokeileva kuvataide-projekti

2.12.2019 - 15.3.2020

Tolkun Kokeileva Kuvataide on kuvataiteeseen painottuva projekti, jossa tutustutaan monipuolisesti taiteen tekemiseen ja sen ilmaisumuotoihin toteuttamalla teoksia erilaisin tekniikoin. Myös nuoret itse pääsevät vaikuttamaan projektin sisältöihin. Projektin tavoitteena on oppia kuvataiteesta, löytää itsestä uusia puolia mukavan tekemisen äärellä sekä opetella samalla työelämätaitoja. Aikaisempaa harrastuneisuutta kuvataiteesta ei vaadita. Projektissa tutustutaan sopivassa määrin myös taiteen teoriaan. Projektin päättyessä teoksista kootaan taidenäyttely, josta nuoret vastaavat yhdessä ohjaajan kanssa. Tolkun Kokeilevaa Kuvataidetta ohjaa taiteenalan ammattilainen ja yksilövalmennuksesta/muusta toiminnasta vastaavat Tolkkupajan työntekijät.

  


Ensimmäinen kuukausi projekteissa on tutustumista ryhmään, erilaisia vierailukäyntejä, hyvänmielenprojekteja, liikuntaa, yhdessä kokkaamista sekä yksilövalmennusprosessin aloittamista. Valokuva-  ja Kokeileva kuvataide- projektit ammattiosaajan ohjauksessa alkavat 7.1.2020. Ammattilainen ohjaa projektia kolme kertaa viikossa. 
2019 Tolkkupaja | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode