Tolkun projektit


Tolkun projektit ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöt painottuvat laaja-alaisesti eri ammattialoille. Jokaisessa Tolkun projektissa liikutaan sekä kokataan säännöllisesti. 

Projektityöt vaihtelevat tapahtumatuotannoista, esityksiin aina päiväkodeista palvelutaloihin ja erilaisista hyvänmielentempauksista. Projektimme tuottavat hyvää mieltä nuorille, mutta ne tuovat iloa myös muille!

Tolkun projektit ovat suljettuja projektiryhmiä ja kestoltaan 3-4 kuukauden mittaisia. Projektiryhmät kokoontuvat neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Nuori voi itse hakeutua Tolkulle ottamalla yhteyttä ohjaajiin TAI nuori ohjautuu eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Jokaiseen Tolkun projektiin osallistutaan alkuhaastattelun kautta.


ESITTÄVÄ TAIDE - PROJEKTI

9.1.2023 - 2.4.2023, ma-to klo 9.00 -14.00

3 kk kestävässä Esittävä taide-projektissa nuori pääsee tutustumaan teatterin tekemiseen kokonaisvaltaisesti, kuten ääni- ja valotekniikkaan, lavastukseen, puvustukseen ja maskeeraukseen sekä näyttelijäntyöhön ja esittävän taiteen eri muotoihin. Projektissa tehdään pieniä demo-esityksiä sekä päästään mukaan isomman harrastajateatterin taustoihin tekemään lavasteita ja puvustusta. Projektia vetää alan osaajat, yksilövalmennuksesta vastaa Tolkkupajan työntekijät. Aikaisempaa harrastuneisuutta ei vaadita. Mukaan mahtuu 10 nuorta. Ryhmä kokoontuu 4 päivänä viikossa. 

Projektin aikana nuori saa henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Projekti on suunnattu 16 -29 v. nuorille. Projektiin on mahdollista osallistua kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksilla toimintapäiviä on 4 (ma-to).


TOLKUN TYÖKOKEILU - PROJEKTI

9.1.2023 - 26.2.2023, ma-to klo 9.00 -14.00

Kiinnostaako ohjausala? Onko tulevaisuuden suunnitelmissa alan opiskelu tai kenties työpaikka? Sinulla voi myös olla jo alan tutkinto. Tolkkupaja tarjoaa mahdollisuuden 7 viikon työkokeiluun, missä nuori saa alan osaajan opastuksella erilaisia menetelmiä ja välineitä ohjaustyöhön, mm. pelit ja leikit, kädentaidot, kuvataide. Intensiivinen työkokeilujakso sisältää ohjausalan suunnittelutyöhön ja menetelmiin tutustumista sekä ohjaustöitä, erilaisia kuvataide- ja kädentaitoharjoituksia. Työkokeilujakson tavoitteena on löytää omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita sekä vahvistaa tulevaisuuden suunnitelmia. Jakson aikana kartoitetaan myös työkokeilu-mahdollisuuden jatkoa alalle. Työkokeilujakson aikana nuorella on oma yksilövalmentaja käytössä. Mukaan mahtuu 5 nuorta. Ryhmä kokoontuu 4 päivää viikossa. Työkokeiluun voi osallistua 18-29v. nuori. Projektin aikana nuori saahenkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Projektiin osallistutaan työkokeilusopimuksella toimintapäiviä on 4 (ma-to).


Nuoret osallistuvat projekteihin 4 päivää viikossa. Toimintapäivät ma-to klo 9.00-14.00.

Tolkun työkokeilu - projektiin osallistutaan työkokeiluna, toimintapäiviä on 4 (ma-to). 

Esittävä taide-projektiin osallistutaan kuntouttavan työtoiminnan-, sosiaalisen kuntoutuksen- tai pajasopimuksilla. Toimintapäiviä on 4 (ma-to). 

Projektit kokoontuu 4 kertaa viikossa Pohjan nuorisotalolla taidealanosaajan ohjauksessa. Esittävä Taide kokoontuu myös nuorisokeskuksen salissa. Viikko-ohjelmaan kuuluu myös Tolkun omaa toimintaa, jolloin mm. liikutaan, kokataan, tehdään hyvänmielentempauksia, vierailukäyntejä tai vauhditetaan opintoja. Tolkkupajan toiminta saa Aluehallintoviraston myöntämää tukea nuorten työpajatoimintaan

Tolkkupajan toiminta käynnistyi ESR-rahoitteisena hankkeena 2019

 

2019 Tolkkupaja | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode