Tolkun projektit


Tolkun projektit ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöt painottuvat laaja-alaisesti eri ammattialoille. Jokaisessa Tolkun projektissa liikutaan sekä kokataan säännöllisesti. 

Projektityöt vaihtelevat tapahtumatuotannoista, esityksiin aina päiväkodeista palvelutaloihin ja erilaisista hyvänmielentempauksista. Projektimme tuottavat hyvää mieltä nuorille, mutta ne tuovat iloa myös muille!

Tolkun projektit ovat suljettuja projektiryhmiä ja kestoltaan 3-4 kuukauden mittaisia. Projektiryhmät kokoontuvat neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Nuori voi itse hakeutua Tolkulle ottamalla yhteyttä ohjaajiin TAI nuori ohjautuu eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Jokaiseen Tolkun projektiin osallistutaan alkuhaastattelun kautta.


PROJEKTIHAKU AUKI!


KOKEILEVA KUVATAIDE - PROJEKTI

5.9.2022 - 18.12.2022, ma-to (pe), klo 9.00 -14.00

Kokeileva Kuvataide on 3,5 kuukautta kestävä projektikokonaisuus, jossa toteutetaan kuvataiteen teoksia sekä järjestetään tehdyistä töistä näyttely. Projektin aikana nuori tutustuu erilaisiin kuvataiteen tekniikkoihin sekä osallistuu näyttelyn järjestämiseen. Projektissa kokeillaan kuvataiteen toteutustapoja, harjoitetaan mm. taidegrafiikkaa, savitöitä, maalausta sekä tutustutaan taiteilijoihin, heidän töihinsä ja taiteen suuntauksiin. Aikaisempaa harrastuneisuutta taidealoista ei vaadita. Projektissa toteutetaan yhteinen työnäytös Tolkkupajan Mediataide-projektin kanssa Kalevan Navetalle.

Projektin aikana nuori saa henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Projekti on suunnattu 16 -29 v. nuorille. Projektiin on mahdollista osallistua työkokeiluna, jolloin toimintapäiviä on 4 (ma-to). Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksilla toimintapäiviä on 4 (ma-to).MEDIATAIDE - PROJEKTI

5.9.2022 - 18.12.2022, ma-to (pe), klo 9.00 -14.00

Mediataide on 3,5kk kestävä projektikokonaisuus ajalla 5.9.2022 - 18.12.2022. Mediataide-projektin aikana tutustutaan laaja-alaisesti mediataiteeseen sekä digitaalisen taiteilijan tärkeimpiin työvälineisiin mm. valo- ja videokuvaukseen, videoeditointiin ja efekteihin, kuvankäsittelyyn ja -muokkaukseen sekä digitaaliseenmaalaustaiteeseen. Mediataide-projekti kannustaa nuoria myös tutustumaan rohkeasti nykytaiteen eri muotoihin, ajatusten ja kokemusten jakamiseen sekä omaan taiteelliseen ilmaisuun. Projektissa toteutetaan yhteinen työnäytös Tolkkupajan Kokeileva Kuvataidetaide-projektin kanssa Kalevan Navetalle.

Projektin aikana nuori saa henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Projekti on suunnattu 16 -29 v. nuorille. Projektiin voi osallistua kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksilla toimintapäiviä on 4 (ma-to).


Nuoret osallistuvat projekteihin 4 päivää viikossa. Toimintapäivät ma-pe klo 9.00-14.00.

Kädentaidot/kuvataiderojekteihin on mahdollista osallistua työkokeiluna, jolloin toimintapäiviä on 4 (ma-to). Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksilla toimintapäiviä on 4 (ma-to). 

Projektit kokoontuu 4 kertaa viikossa Pohjan nuorisotalolla taidealanosaajan ohjauksessa. Torstaisin on Tolkun omaa toimintaa, jolloin mm. liikutaan, kokataan, tehdään hyvänmielentempauksia, vierailukäyntejä sekä vauhditetaan opintoja. 2019 Tolkkupaja | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode