Tolkun projektit


Tolkun projektit ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöt painottuvat laaja-alaisesti eri ammattialoille. Jokaisessa Tolkun projektissa liikutaan sekä kokataan säännöllisesti. 

Projektityöt vaihtelevat tapahtumatuotannoista, esityksiin aina päiväkodeista palvelutaloihin ja erilaisista hyvänmielentempauksista. Projektimme tuottavat hyvää mieltä nuorille, mutta ne tuovat iloa myös muille!

Tolkun projektit ovat suljettuja projektiryhmiä ja kestoltaan kolmen kuukauden mittaisia. Projektiryhmät kokoontuvat maanantaista torstaihin klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Nuori voi itse hakeutua Tolkulle ottamalla yhteyttä ohjaajiin TAI nuori ohjautuu eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Jokaiseen Tolkun projektiin osallistutaan alkuhaastattelun kautta.


PROJEKTIHAKU PÄÄTTYNYT!MEDIAPROJEKTI

20.9.2021 - 19.12.2021, ma-to klo 9.00 -14.00

Tolkun Mediaprojekti on 3kk kestävä projektikokonaisuus, missä nuoret pääsevät tuottamaan sisältöä erilaisiin medioihin. Projektin aikana tutustut media-alaan mm. videokuvauksen, valokuvauksen, editoinnin ja graafisen suunnittelun parissa. Projektissa valmistuu mm. Tolkkupaja hankkeen loppujulkaisu sekä monenlaista somesisältöä. Projektin aikana nuori saa henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Projektiin voi osallistua 16 -29 v. nuori. 


KOKEILEVA KUVATAIDE

20.9.2021 - 19.12.2021, ma-to klo 9.00-14.00

Tolkkupajan Kokeileva Kuvataide on kuvataiteeseen painottuva, 3 kk kestävä projekti, jossa tutustutaan monipuolisesti taiteen tekemiseen ja sen ilmaisumuotoihin toteuttamalla teoksia erilaisin tekniikoin. Projektin tavoitteena on oppia kuvataiteesta, löytää itsestä uusia puolia mukavan tekemisen äärellä sekä opetella samalla työelämätaitoja. Aikaisempaa harrastuneisuutta kuvataiteesta ei vaadita. Projektin aikana nuori saa henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Projektiin voi osallistua 16 -29 v. nuori.


Nuoret osallistuvat projekteihin 4 päivää viikossa. Toimintapäivät ma-to klo 9.00-14.00.

Projektit kokoontuu 3 kertaa viikossa Pohjan nuorisotalolla taidealanosaajan ohjauksessa. Torstaisin on Tolkun omaa toimintaa, jolloin mm. liikutaan, kokataan, tehdään hyvänmielentempauksia, vierailukäyntejä sekä vauhditetaan opintoja. 
2019 Tolkkupaja | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode