Tolkkupaja hakee taidealan ammattilaisia


Tolkkupajan projektien toiminnallisista taidesisällöistä vastaavat eri alojen asiantuntijat. Tolkkupajan projektit tarjoavat työllistymismahdollisuuden alueen freelancereille sekä yhdistyksille. Tolkkupaja noudattaa hankinnoissaan julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista annettua lakia (1397/2016) ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).  


Voit myös tarjota meille osaamistasi! Esimerkiksi Avoin Tolkku-toiminnan ohjelma vaihtelee viikottain, joten uusia ideoita ja ehdotuksia otamme mielellämme vastaan ja palkkaamme lyhytykestoisiin ohjaustöihin alan osaajia.

Ota rohkeasti yhteyttä!


Esimerkkejä projekteista mihin olemme hakeneet ammattilaisia:

Tolkun Soundi on 3kk kestävä musiikkipainotteinen projekti, jossa tutustutaan musiikin tekemiseen ja tuottamiseen käytännön tasolla. Tolkun Soundissa jokainen nuori tekee oman musiikillisen teoksen, valitsemallaan tavalla, joka taltioidaan. Musiikkiteos voidaan toteuttaa täysin koneella tehden tai nuoren itse osin soittaen/laulaen.
Tolkku Animoi on 3 kuukautta kestävä projekti missä nuoret pääsevät kokeilemaan erilaisia animaatioteknii-koita sekä syventymään animaatioon taiteenalana. Projektin tavoitteena on opastaa ja ohjata nuoria animaatiotek-niikkaan, nuorten omien ideoiden ja tarinoiden toteutus sekä mielekäs tekeminen. Projektin päätteeksi nuoret valmistavat työnäytöksen, mikä voi olla esimerkiksi omat lyhytanimaatiot, yhtei-nen teos tms. Työnäytös suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa projektin edetessä. Projekti sopii niin aloittelijoille kuin jo jonkin verran animaatiota tehneille nuorille. 

Avoin Tolkku - toiminta on kerran viikossa keskiviikkoisin klo 10.00-14.00 kokoontuva max. 10 hlön ryhmä. Etsimme kolmeen eri kokonaisuuteen alan osaajia tarjouskilpailun kautta; taidegrafiikka, maalaustaide ja valokuvaus.


Mediataide-projekti on 3,5kk kestävä projektikokonaisuus ajalla 5.9.-18.12.2022, jonka aikana nuoret tutustuvat media-alaan osaajan ohjauksessa mm. videokuvaukseen, valokuvaukseen, editointiin ja graafiseen suunnitteluun tai digitaaliseen maalaustaiteeseen erilaisten harjoitustehtävien / teosten valmistamisen parissa. Mediataide-projekti kannustaa nuoria myös tutustumaan rohkeasti nykytaiteen eri muotoihin, ajatusten ja kokemusten jakamiseen sekä omaan taiteelliseen ilmaisuun.

Tolkkumix on 3kk kestävä projekti, jonka pääpaino on luovassa ja toiminnallisessa tekemisessä erilaisten taidesisältöjen parissa. Sanataide kokonaisuus sisältö voi olla osallistujan kirjallisen, kielellisen sekä mielikuvituksen toiminnan kehittämistä ja syventämistä, myös kielellistä ilmaisua, kuin mielikuvitusta. Sanataiteen rinnalle voit myös tarjota kuvallista ilmaisua tms. taiteen muotoa, mikä tukee sanataidetta. 


Luova Tolkku on 3 kuukautta kestävä projekti missä nuoret pääsevät tutustumaan erilaisiin kädentaitoihin ja osallistumaan ison tapahtumatuotannon valmisteluihin visuaalisen ilmeen / somistuksen suunnitteluun sekä toteutukseen kädentaitajan ohjauksessa. Projektin tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus oppia ja tehdä kädentaitoja, löytää itsestä uusia puolia mukavan tekemisen äärellä sekä opetella samalla työelämätaitoja.


Tolkun Mediaprojekti on 3kk kestävä projektikokonaisuus, missä nuoret pääsevät tuottamaan monenlaista sisältöä sähköisiä viestimiä hyödyntäen. Projektin aikana nuori tutustuu media-alaan osaajan ohjauksessa mm. videokuvaukseen, valokuvaukseen, editointiin ja graafiseen suunnitteluun erilaisten harjoitustehtävien / teosten parissa. Mediaprojekti kannustaa nuoria myös tutustumaan rohkeasti nykytaiteen eri muotoihin, ajatusten ja kokemusten jakamiseen sekä omaan taiteelliseen ilmaisuun.

TolkkuMix on 3kk kestävä projekti, jonka pääpaino on luovassa ja toiminnallisessa tekemisessä erilaisten taidesisältöjen parissa. Vuorovaikustaidot kokonaisuus sisältö voi olla kuuntelua, havainnointia, argumentointia, saada varmuutta erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.  Kokonaisuuden toteutukseen toivotaan erilaisia draaman keinoja, sirkusta tai muita vuorovaikutusta tukevia menetelmiä.Taideteoksia! -kokonaisuus suunnittelee, luo ja tekee tapahtumatuotantoihin yhdessä nuorten kanssa suunniteltuja visuaalisia elementtejä tai kokonaisuuksia. Projektin aikana nuori tutustuu ja osallistuu taidesisältöjen suunnitteluun sekä taidekokonaisuuden toteutukseen käytännössä ohjaajan opastuksella. 

Tolkkupajan Kokeileva Kuvataide on kuvataiteeseen painottuva, 3 kk kestävä projekti, jossa nuoret tutustuvat taiteen tekemiseen ja sen ilmaisumuotoihin mahdollisimman monipuolisesti.  Projektin tavoitteena on opastaa ja ohjata nuoria kuvataiteen eri ilmaisumuotoihin mm. toteuttamalla teoksia erilaisin tekniikoin. Projektin päättyessä teoksista kootaan työnäytös, josta nuoret vastaavat yhdessä ohjaajan kanssa.Tolkkupajan toiminta saa Aluehallintoviraston myöntämää tukea nuorten työpajatoimintaan

Tolkkupajan toiminta käynnistyi ESR-rahoitteisena hankkeena 2019

2019 Tolkkupaja | Seinäjoen nuorisopalvelut

Sivusto: Webnode