Tolkkupaja hakee taidealan ammattilaisia


Tolkkupajan projektien toiminnallisista taidesisällöistä vastaavat eri alojen asiantuntijat. Tolkkupajan projektit tarjoavat työllistymismahdollisuuden alueen freelancereille sekä yhdistyksille. Tolkkupaja-hanke (ESR) noudattaa hankinnoissaan julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista annettua lakia (1397/2016) ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).  


HAUSSA NYT!

Tolkkupaja etsii kädentaitajaa! 

Luova Tolkku on 3 kuukautta kestävä projekti missä nuoret pääsevät tutustumaan erilaisiin kädentaitoihin ja osallistumaan ison tapahtumatuotannon valmisteluihin visuaalisen ilmeen / somistuksen suunnitteluun sekä toteutukseen kädentaitajan ohjauksessa.  Projektin tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus oppia ja tehdä kädentaitoja, löytää itsestä uusia puolia mukavan tekemisen äärellä sekä opetella samalla työelämätaitoja.  


Lisätietoja projektista löydät tarjouspyynnöstä.


Esimerkkejä projekteista mihin olemme hakeneet ammattilaisia:

Tolkun Soundi on 3kk kestävä musiikkipainotteinen projekti, jossa tutustutaan musiikin tekemiseen ja tuottamiseen käytännön tasolla. Tolkun Soundissa jokainen nuori tekee oman musiikillisen teoksen, valitsemallaan tavalla, joka taltioidaan. Musiikkiteos voidaan toteuttaa täysin koneella tehden tai nuoren itse osin soittaen/laulaen.Tolkku Animoi on 3 kuukautta kestävä projekti missä nuoret pääsevät kokeilemaan erilaisia animaatioteknii-koita sekä syventymään animaatioon taiteenalana. Projektin tavoitteena on opastaa ja ohjata nuoria animaatiotek-niikkaan, nuorten omien ideoiden ja tarinoiden toteutus sekä mielekäs tekeminen. Projektin päätteeksi nuoret valmistavat työnäytöksen, mikä voi olla esimerkiksi omat lyhytanimaatiot, yhtei-nen teos tms. Työnäytös suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa projektin edetessä. Projekti sopii niin aloittelijoille kuin jo jonkin verran animaatiota tehneille nuorille. 

Tolkkumix on 3kk kestävä projekti, jonka pääpaino on luovassa ja toiminnallisessa tekemisessä erilaisten taidesisältöjen parissa. Sanataide kokonaisuus sisältö voi olla osallistujan kirjallisen, kielellisen sekä mielikuvituksen toiminnan kehittämistä ja syventämistä, myös kielellistä ilmaisua, kuin mielikuvitusta. Sanataiteen rinnalle voit myös tarjota kuvallista ilmaisua tms. taiteen muotoa, mikä tukee sanataidetta.  TolkkuMix on 3kk kestävä projekti, jonka pääpaino on luovassa ja toiminnallisessa tekemisessä erilaisten taidesisältöjen parissa. Vuorovaikustaidot kokonaisuus sisältö voi olla kuuntelua, havainnointia, argumentointia, saada varmuutta erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.  Kokonaisuuden toteutukseen toivotaan erilaisia draaman keinoja, sirkusta tai muita vuorovaikutusta tukevia menetelmiä.