Tolkkupaja hakee taidealan ammattilaisia


Tolkkupajan projektien toiminnallisista taidesisällöistä vastaavat eri alojen asiantuntijat. Tolkkupajan projektit tarjoavat työllistymismahdollisuuden alueen freelancereille sekä yhdistyksille. Tolkkupaja-hanke (ESR) noudattaa hankinnoissaan julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista annettua lakia (1397/2016) ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).  


HANKINTAILMOITUKSET ILMOITETAAN TÄÄLLÄ!

Alla esimerkkejä millaiseen toimintaan kaipaamme taidealan ammattilaisia. Seuraa ilmoituksiamme täällä, instagramissa ja facebookissa.


Tolkun Soundi on 3kk kestävä musiikkipainotteinen projekti, jossa tutustutaan musiikin tekemiseen ja tuottamiseen käytännön tasolla. Tolkun Soundissa jokainen nuori tekee oman musiikillisen teoksen, valitsemallaan tavalla, joka taltioidaan. Musiikkiteos voidaan toteuttaa täysin koneella tehden tai nuoren itse osin soittaen/laulaen.

Tolkkumix on 3kk kestävä projekti, jonka pääpaino on luovassa ja toiminnallisessa tekemisessä erilaisten taidesisältöjen parissa. Sanataide kokonaisuus sisältö voi olla osallistujan kirjallisen, kielellisen sekä mielikuvituksen toiminnan kehittämistä ja syventämistä, myös kielellistä ilmaisua, kuin mielikuvitusta. Sanataiteen rinnalle voit myös tarjota kuvallista ilmaisua tms. taiteen muotoa, mikä tukee sanataidetta.  TolkkuMix on 3kk kestävä projekti, jonka pääpaino on luovassa ja toiminnallisessa tekemisessä erilaisten taidesisältöjen parissa. Vuorovaikustaidot kokonaisuus sisältö voi olla kuuntelua, havainnointia, argumentointia, saada varmuutta erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.  Kokonaisuuden toteutukseen toivotaan erilaisia draaman keinoja, sirkusta tai muita vuorovaikutusta tukevia menetelmiä.