Nuorten työnäytökset


Mielenmaisemia - nuorten taidenäyttely

Niina Keltamäki kertoo Kokeileva Kuvataide projektista:

Kokeileva kuvataide-projektissa olemme tutustuneet erilaisiin tekniikkoihin sekä taiteellisen ilmaisun monimuotoisuuteen. Ohjaajana olen halunnut löytää ja tukea nuorten omaa persoonallista ilmaisua. Nuoret ovat sitoutuneet hienosti projektissa työskentelyyn ja ryhmässä on vallinnut hyvä ja kannustava ilmapiiri. Nuorilla on omat kiinnostuksen kohteensa taiteessa, jotka olen pyrkinyt huomioimaan. Annetuissa tehtävissä on ollut erilaisia valinnan mahdollisuuksia ja olen ohjannut nuoria ajattelemaan asioita monesta eri näkökulmasta.

Projektin aikana tutuiksi ovat tulleet erilaiset piirrostekniikat, taidegrafiikka, kirja- ja paperitaide, maalaus sekä taidesuuntauksista abstraktitaide, ekspressionismi sekä pointillismi. Lisäksi olemme tehneet ryhmätöitä. Olemme käyneet tutustumassa muutamaan taidenäyttelyyn sekä taiteilijan työ-tiloihin. Lisäksi olemme tutustuneet taidehistoriaan ja miettineet, miten taiteen historiaa voi tutkia. Olemme pohtineet myös luovien alojen erilaisia opintopolkuja sekä työllistymismahdollisuuksia.

Näyttelyn kokoaminen on tärkeä osa projektia. Tutkimalla erilaisia teoksia ja tekemällä valintoja; pyrkimyksenä saada läpileikkaus projektin aikana toteutuneista teoksista.

Taide voi olla voimavara ja ilmaisukanava, läpi elämän kantava löytöretki!

Kirjataide

Hiili-ja lyijykynätyöt

Abstraktitaide, ekspressionismi, poitillismi

Maalaus

Työryhmä Tomi Salminen, Kalle Marjamäki, Mika Rinta-Porkkunen ja Sami Huhtakangas kertovat Tolkun Valokuva projektista:

Jokainen ihminen näkee ympäristönsä eri tavalla ja omanlaisestaan näkökulmasta. Valokuvaaja pystyy avaamaan muille sanattomasti tämän näkökulman. Aloitteleva valokuvaajakin hakeutuu nopeasti sellaisien kohteiden, muotojen ja sommitteluiden ääreen, mitkä alitajuisesti kuvastavat hänen sisäistä maailmaansa. Tämän lyhyen projektin päämääränä oli tutustuttaa nuoret valokuvauksen tekniikoiden ja työvaiheiden perusteisiin ja auttaa nuoria löytämään ja kehittämään omia itseilmaisukeinojaan.

Projektissa kokeiltiin monipuolisesti erilaisia kuvaustilanteita, -kohteita ja näkökulmia. Seinäjoki voi näyttää hyvin erilaiselta maan tasolta, korkeuksista, läheltä tai kaukaa ja etenkin nuoren silmin. Menneitä viikkoja siivittäneiden teemojen tarkoituksena oli tarjota nuorille erilaisia tapoja tarkastella ympäröivää maailmaa, joista nuoret voisivat löytää elementtejä tai työkaluja omaan valokuvalliseen ilmaisuunsa.

Pysähtykää tulkitsemaan näyttelyn valokuvia, aivan kuten kuvaaja itse kohteitaan kuvaushetkellä. Miksi kuvaaja on halunnut pysäyttää juuri tämän hetken? Mitä kuvan tila, tyhjyys, värit tai kohteet kertovat? Tarkkailkaa kuvien sommittelua, valon ja varjon vuorovaikutteisuutta sekä aihetta. Vastaus voi piileä niiden takana.

Nuorten valokuvat


Käykää tsekkaamassa ja ottakaa seurantaan:

INSTAGRAM jususama

INSTAGRAM bala_graff