Hankkeen tiedot


Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto ja Seinäjoen kaupunki

ESR, Toimintalinja 5, 10.1. : Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

Toiminta-aika: 1.3.2018-28.2.2022

Tolkkupaja on Euroopan sosiaalirahaston sekä Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluiden rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena on tukea ja ohjata heikossa asemassa olevia alle 30-vuotiaita nuoria kohti osallisuutta, koulutusta ja työelämää. Hankkeessa vahvistetaan nuorten elämäntaitoja ja toimintakykyä sekä sosiaalisia taitoja ja vahvuuksia, jotka selkeyttävät nuorten tulevaisuuden suunnitelmia.

Tolkkupaja-hanke tarjoaa matalankynnyksen toiminnallisia ja luovia menetelmiä korostavaa pajatyöskentelyä. Hankkeessa käytetään menetelmiä, joiden avulla tuetaan nuorten omien vahvuuksien löytämistä, korostetaan kokemuksellista oppimista ja vahvistetaan nuorten osaamista. Hankkeessa tuetaan nuoria niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksen avulla.

Tolkkupaja-hankkeen aikana kehitetään kohderyhmän nuorille suunnattu matalakynnyksinen, toiminnallinen ja tavoitteellinen palvelukonsepti, joka tarjoaa nuorille positiivisia onnistumisen kokemuksia, sosiaalista osallisuutta sekä jatkopolun tulevaisuuden suunnitelmien hahmottumiselle.                                                      
2019 Tolkkupaja | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode