Tolkkupaja-hanke on Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluiden kehittämishanke, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä Seinäjoen kaupunki. Tolkkupaja-hankkeen tavoitteena on tukea ja ohjata Seinäjoella asuvia alle 30-vuotiaita nuoria kohti osallisuutta, koulutusta ja työelämää. Hankkeessa vahvistetaan nuorten elämäntaitoja ja toimintakykyä sekä sosiaalisia taitoja ja vahvuuksia, jotka selkeyttävät nuoren tulevaisuuden suunnitelmia.


Mitä Tolkussa tehdään?


Tolkkupajan keskiössä on toiminnallisuus,luovuus, osallisuus sekä omat vahvuudet. Projektitöiden ja toimintaryhmien sisällöt toteutetaan yhdessä nuorten ja eri alojen ammattilaisten kanssa. Toiminalliset teemat Tolkkupajassa voivat olla esimerkiksi: ympäristötaide, teatteri, valokuvaus, musiikki, liikunta, luonto ja seikkailu, ekologisuus, ravitsemus, erilaiset tapahtumat sekä hyvänmielentempaukset.

Toiminnallisuuden lisäksi mukana on vahvasti nuorten omien tulevaisuuden suunnitelmien selkeytyminen sekä elämänhallinta yksilö- sekä ryhmävalmennuksen avulla.

Tolkkupajalla nuori voi osallistua Tolkun projekteihin TAI Avoimeen TolkkuunHAKU AUKI TAIDETEOKSIA! - PROJEKTIIN
2019 Tolkkupaja | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode